Etätyö tai kotitoimisto - miten järjestän siivouksen?

Etätyöskentely on uusi normaali, minkä vuoksi kotitoimistoon ja koko kodin viihtyvyyteen on syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota. Mitä tulee ottaa huomioon säännöllistä siivouspalelua suunnitellessa? 

Siivouspalvelu muokkaantuu elämäntilanteen mukaan 

Kotiringin säännölliset siivouspalvelut toimivat vaivatta arkesi taustalla myös etätöissä. Siivouspalvelut muokkaantuvat asiakkaan elämäntilanteen mukaan ja palvelukertojen määrän muuttaminen sopimuskauden aikana on mahdollista. Asiakkaan toiveet siivousajoista on huomioitavissa, kun ne ovat etukäteen tiedossa.  

Vaikka suosittelemmekin asiakkaitamme olemaan siivouksen ajan poissa, kotisiivous toteutuu hyvin myös asiakkaan ollessa kotona. Työskentely tapahtuu eri huoneissa tartuntariskin vähentämiseksi sekä parhaimman työskentelyrauhan ja työtuloksen saavuttamiseksi. 

opiskelu- ja työympäristöllä on suuri vaikutus hyvinvointiin 

Hygienian merkitys korostuu, kun kotona vietetään entistä enemmän aikaa. Oman hyvinvoinnin lisäämiseksi onkin tärkeää pitää huolta työympäristöstä myös kotona. Kotiringin Puhtausohjelmilla pidät yllä kotisi siisteyttä säännöllisesti. 

Kotiringin siivouspalvelut ovat turvallisia myös korona-aikaan! Kotisiivouksessa tautitartunnan riski on pieni ja epidemian vaikutus Kotiringin toimintaan on ollut vähäistä. Palvelemme asiakkaitamme tehostetusti ja tilannetta seuraten reagoimme tarvittaessa. Meille asiakkaan ja yrittäjän hyvinvointi ja terveys ovat ensisijaisen tärkeitä. Siksi noudatammekin sekä Kotirinki-ketjun sisäisiä, että THL:n turvallisuusohjeita.  

Ota yhteyttä

Asiani koskee